Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

 

ALUEEN YLEISET KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSMÄÄ-

RÄYKSET JA TOIMINTAOHJEET         

 

HUOM!! Nämä määräykset on luettava ennen ajamaan ryhtymistä!!

 

Määräykset koskevat kaikkea alueella moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaa harrastamista!

Samalla ne koskevat myös niitä jotka eivät itse ole alueen käyttäjiä, mutta ovat muuten paikalla.

Näiden määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on myöskin ympäristön huomioon ottaminen ja mahdollisimman vähäisen häiriön aiheuttaminen lähialueen asukkaille,mökkiläisille ja muille alueella liikkuville.

Aluetta koskevien yhteisten pelisääntöjen tahallisesta rikkomisesta ja törkeästä piittaamattomuudesta voidaan evätä käyttöoikeus alueeseen määräajaksi!!

 

YLEISET ASIAT:

- ajoharjoittelualue on ympäristöluvan alainen, lupa ehtoineen on nähtävillä toimistorakennuksessa

- jokainen harjoittelualueen käyttäjä on velvollinen noudattamaan ympäristöluvassa määritettyjä ehtoja

- nämä määräykset ja ohjeet eivät ole  laadittu kenenkään kiusaksi vaan kaikkien turvallisuuden ja alueen viihtyisyyden vuoksi

- alueen käyttäminen on sallittu vain JuuanUa:n ja MC Juuan jäsenille.

- seurojen jäsenlistat on oltava nähtävillä toimistorakennuksessa

- seurojen ulkopuolisilta radankäyttäjiltä perimme 25 euroa/käyttökerta joka maksetaan seurojen kiinteiden kulujen maksamiseen tarkoitetulle tilille

- ratoja käyttävien velvollisuuksiin kuuluu myös ajopäiväkirjan täyttäminen, joka löytyy toimistorakennuksesta

-kaikkien muiden alueella olevien henkilöiden toivomme pistävän nimensä vieraskirjaan,joka löytyy mökin seinällä olevasta postilaatikosta.Tämä sen takia että pystymme seuraamaan alueen kävijä- ja liikennemääriä

- alaikäisten alueella tapahtuva harrastaminen vaatii aina paikalle täysi-ikäisen seuraan kuuluvan VASTUUHENKILÖN tai vaihtoehtoisesti oman vanhemman jonka ei tarvitse kuulua välttämättä seuraan, hänen tehtäviinsä kuuluu valvoa että annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.

- harjoittelualueen käyttäminen on sallittu vain alla mainittuina ajankohtina:

-- ma-pe klo 9.00-20.00

-- la-su   klo 11.00-18.00

-- muina vuorokauden aikoina ajaminen on ehdottomasti kielletty

- käynti alueelle tapahtuu vain pääportin tai varikolle johtavan liittymän kautta,portin tai puomin avain on kuitattava yhteisesti sovitusta paikasta

- alueelle saavuttaessa ja poistuttaessa on kaluston kuljettamisessa  noudatettava aina tieliikennettä koskevaa  lainsäädäntöä, tämä koskee myös alueelle johtavan Maaselän yksityistien käyttöä

-         poistuttaessa alueelta vastuuhenkilö huolehtii, että rakennusten ovet ja ikkunat ovat suljetut ja lukitsee portin ja puomin, sekä palauttaa avaimet

 

 

YLEINEN SIISTEYS:

- kaikenlainen roskaaminen ja muu ympäristön pilaaminen alueella  on ehdottomasti KIELLETTY koskien myös alueelle johtavaa Maaselän yksityistietä

- palavat roskat voi jättää alueen roskikseen, mutta muiden jätteiden jättäminen alueelle on kielletty ( öljyiselle maa-ainekselle on alueella olevassa huoltorakennuksessa paikka )

- tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakkapaikoilla jolloin myöskin tumpit tulevat astioihin eivätkä luontoon

- asiaton liikkuminen alueella on ehdottomasti kielletty

 

AJAMINEN RADALLA:

- alueella ajaminen ja muu toiminta tapahtuu aina jokaisen OMALLA VASTUULLA!

- varmista aina ennen ajamaan ryhtymistä että radalla ei ole mitään esteitä eikä vaurioita jotka saattavat olla vaaraksi ajamiselle

- tutustu ensin palo-, pelastus- ja öljyntorjuntakalustoon. Ota esim.sammuttimet helposti saataville ennen ajamaan ryhtymistä

- radalle määritetty ajosuunta on ehdoton ja sitä on aina noudatettava

-ratavallien ja penkkojen yli ajeleminen on kielletty

- jos rata-alueella on yhtä aikaa useampi kuljettaja niin heidän on keskenään sovittava ajamisen pelisäännöt (ajojärjestys,yksin ajaminen/yhteislähtö)

-         yhteislähtöjä ei sallita turvavarusteettomilla autoilla (turvakaaret, istuimet turvavyöt jne.)

-         henkilökohtaisista varusteista on kunnoltaan hyväksyttävä kypärä  yhteislähdössä ehdoton, mutta ns. vanhan säännön jokamiesluokan muutkin ajovarusteet olisi ainakin suositeltavia ( niskatuki, ajohaalarit, kengät, käsineet...jne)

-         mopoilla, moottoripyörillä, mönkijöillä ja kelkoilla ajamista koskee ehdoton kypärän käyttöpakko, mutta kaikki muutkin henkilökohtaiset varusteet ovat suositeltavia

- ota huomioon rata-alueella yhtä aikaa olevat eri-ikäiset ja eritasoiset kuljettajat

- kaikilla muilla autoilla alueella ajettaessa on käytettävä turvavöitä

- alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on ehdottomasti kielletty

- toivottavaa olisi, että alueella harrastettaessa paikalla olisi aina vähintään kaksi henkilöä mahdollisen onnettomuuden sattuessa

 

AJONEUVOT:

- kaikissa aluetta käyttävissä ajoneuvoissa tulee olla mahdollisimman tehokas äänenvaimennus

- ajoneuvojen alla varikolla tulee olla pahvi tai tms. suoja mahdollisten pienien öljyvuotojen varalta

- huolehdi siitä että ajoneuvosi ei vuoda öljyjä tai muita nesteitä

huolehdi oman ajoneuvosi turvallisuudesta (mm.jarrut,ohjauslaitteiden kunto)

-         yhteislähdöissä käytettävissä autoissa huolehdi myöskin paloseinän tiiveys

-         ajoneuvojen pitkäaikainen säilyttäminen alueella on kielletty, mutta erikseen sovittuna voidaan kalustoa säilyttää alueella vaikkapa viikonlopun ajan, jos harrastaminen jatkuu seuraavana päivänä.

 

TOIMIMINEN VAHINGON SATTUESSA:

 Muista yleiset turvallisuusohjeet:

- tutki mahdolliset loukkaantuneet, estä lisävahinkojen syntyminen ja hälytä paikalle tarvittaessa apua

-         tulipalon syttyessä älä epäröi käyttää sammutinta jos on vähänkin liekkejä havaittavissa. Tarvittaessa hälytä paikalle palokunta 112

-         öljyvahingon tms. sattuessa imeytä aine imeytysmattoon tai imeytysturpeeseen ja toimita jäte alueella olevaan astiaan

-varastosta löytyy ensisammutukseen ja öljyntorjuntaan tarvittavaa kalustoa

mm.lapioita,rautakanki,sorkkarauta,sankkoja,jätesäkkejä,öljynimeytysmattoja ja turvetta

-puhdista huolellisesti saastunut maaperä ja vie saastunut maa-aines jätesäkeissä varastossa sijaitsevaan tynnyriin, josta se toimitetaan eteenpäin asianmukaisesti hävitettäväksi

 

SEURAA ILMOITUSTAULULLA JA ALUEEN NETTISIVULLA TAPAHTUVAA ILMOITTELUA!!

http://www.maaselka.suntuubi.com/

 

HÄTÄTAPAUKSESSA SOITA HÄLYTYSKESKUKSEEN! 112

 

 MAASELÄN AJOHARJOITTELUALUE MAASELÄNTIE 207, 83900 JUUKA.

 

 

Juuan Urheiluautoilijat ry -Juuan seudun moottorikelkkailijat ry-MC Juuka
©2019 maaselka - suntuubi.com